Stora Likarättsdagarna 2022

Välkommen till Stora Likarättsdagarna 2022!

Den 10-11 maj, 2022, arrangeras kongressen Stora Likarättsdagarna och Stora Likarättsgalan på Malmö Arena. Det blir det 7e nationella mötet om ”likarätt och lika möjligheter”, med diskrimineringslagen i fokus. Region Skåne ansvarar för arrangemanget i nära samarbete med Musik i Syd, Länsstyrelsen Skåne, Malmö mot diskriminering samt Svenska Läkaresällskapet.

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer. Merparten av deltagarna kommer från hälso- och sjukvården samt vård- och omsorg men kongressen välkomnar alla yrkesgrupper i samhället. Så, Du är varmt välkommen oavsett var Du arbetar eller var Du bor i landet!

Under kongressen förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen. Vi belyser olika delar i diskrimineringslagen samt pratar om mänskliga rättigheter och ger praktiska exempel från verklighetens vardag som berör oss alla. Läs gärna mer om kongressen i vår nya tidning som kan laddas ner på denna LÄNK

På kvällen, i samband med Stora Likarättsdagarna, välkomnas alla till en likarättsgala med härlig musik och underhållning!
Du som deltar i kongressen på dagtid får en special-länk som ger Dig möjlighet att boka en personlig fri biljett till Stora Likarättsgalan. Dessutom kan Du samtidigt köpa fler biljetter till galan för halva priset. Passa på att bjuda med vänner och bekanta till föreställningen!

Gemensamt program Dag 1

Traditionsenligt samlas vi alla gemensamt första dagen. Det bjuds på fina föredrag, varvat med fikapauser och mingel. Lyssna och lär, mingla och nätverka, njut av sång och musik.

I år börjar Stora Likarättsdagarna kl 13. Se till att ha ätit lunch på egen hand innan start – så ses vi för en fika i världsklass på eftermiddagen!

Program med reservation för ändringarTIDÄMNEPÅ SCENEN
12.00–13.00Registrering öppen
13.00–13.10Varmt välkommen till SLD 2022!
Kort information om dagens program, kvällens galaföreställning och om fördjupningsspåren dag 2
Likarättsakademin och medarrangörer
13.10–13.20InvigningstalAlf Jönsson, regiondirektör och Anneli Hulthén, Landshövding
13.20–13.50Jämlikhet och jämställdhet – var står vi idag?Rebecca Selberg, doktor i sociologi och lektor i genusvetenskap, Lunds universitet
13.55–14.25Diskriminering och rasism – några av Sveriges allvarligaste människorättsproblem som ökar i samhälletMorten Kjaerum, direktör, Raoul Wallenberg Institutet, Lund
14.25–14.30Kort paus/gympaLikarättsakademin
14.30–15.05Aktiva åtgärder och diskriminering
Likarättsrond
Ana Marega och Jerk Elmén, processledare, Malmö mot diskriminering
Susanne Ehn, ST-läkare och Ola Björgell, Region Skåne
15.10–15.40Arenans ”gofika i världsklass”Tim Borglin och Malmö Arenas prisbelönta konditor Liselott Flett
15.45–15.55Stora Likarättspriset 2021 och inför 2022 års nominering
Mjuka Värden -ett arbete med nytänkande och engagemang i akutsjukvården
Pontus Lindberg, ordförande och David Westlund, andre vice ordförande, bägge i personalnämnden samt HR-direktör Johanna Holmberg, KSHR, Region Skåne.
Medarbetare från akutintaget CSK berättar sin historia
15.55–16.25Om att aldrig ge uppRiksdagsledamot Barbro Westerholm
16.25–16.30Kort paus/gympaLikarättsakademin
16.30–17.30Armlös, benlös men inte huvudlösMikael Andersson, författare och föreläsare
17.30–18.20

18.20
Mingel, mat och dryck,
samt lite skön musik innan galaföreställningen
Inringning till galan
Tim Borglin och Malmö Arenas mästerkockar
Musik i Syd serverar några musikaliska karameller
18.30–ca 19.30Musik som medicin
Stora Likarättsgalan 2022
Rickard Söderberg, operasångare, med inbjudna gästartister

Program dag 2 – Fördjupningsspår

2022-05-11

Tre fördjupningsspår Dag 2

Dag 2 bjuder vi på tre olika spår där du kan välja det som intresserar dig mest! Spåren är:

  • Mänskliga rättigheter och arbetet mot rasism
  • Möte och bemötande
  • Psykiskt och fysiskt funktionshinder

Du finner program för de olika spåren nedan – med reservation för ändringar.

Vi rekommenderar även att du vid tillfälle inför det spår du valt går igenom instuderingsfrågorna som finns vid respektive schema.Spår: Mänskliga rättigheter och arbetet mot rasism

TIDÄMNEPÅ SCENEN
09.00–09.30Registrering öppen
09.30–09.45Inledning av dagenMartina Holmgren och Valbone Mehmeti, Länsstyrelsen Skåne

Sara Wide Gustafsson, ordförande Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening.
09.45–10.30Vita privilegier och diskriminering – processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikhet på arbetsmarknadenMartin Wolgast och Sima Wolgast, Lunds universitet
10.30–11.15Rasism i arbetslivetKitimbwa Sabuni, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm
11.15–11.45Baguette, frukt, vatten, kaffe/teTim Borglin, Malmö Arena
11.45–12.30Antirasistiskt arbeteInbjuden gästföreläsare
12.30–13.15Nationella minoriteters rättigheter och romsk inkluderingMujo Halilovic, enhetschef, Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC)
13.15–13.45Arenans gofika i ”världsklass”Tim Borglin och Malmö Arenas prisbelönta konditor Liselott Flett
13.45–14.30Varför behövs samisk kulturförståelse i vården?Sara Wide Gustafsson, ordförande Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening.
Sofia Kling, huvudkoordinator för Kunskapsnätverk för samisk hälsa
Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.
Laila Daerga, sjuksköterska och Med.Dr som bl a forskat om renskötares hälsa.
14.30–15.15Antisemitism, om förintelsenBarbro Posner, berättargruppen förintelsens efterlevande
15.15–15.30AvslutningMartina Holmgren och Valbone Mehmeti, Länsstyrelsen Skåne

Sara Wide Gustafsson, ordförande Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening.

Instuderingsfrågor inför spår Mänskliga rättigheter och arbetet mot rasism finner du här!


Spår: Möte och bemötande

TIDÄMNEPÅ SCENEN
09.00–09.30Registrering öppen
09.30–09.40Möte och bemötande – introSusanne Ehn, ST-läkare
09.40–10.20Hur möts vi, från sändare till mottagare?
om kommunikation och bemötande
Ola Björgell, regionöverläkare
10.25–11.10Medveten närvaro, medkänsla i mellanmänskliga mötenOla Schenström, allmänläkare och mindfulnesslärare
11.10–11.40Baguette, frukt, vatten, kaffe/teTim Borglin, Malmö Arena
11.40–12.20Cis eller trans, inom eller utanför heteronormen
bemöts vi alla lika?
Susanne Ehn, ST-läkare
12.20–12.30Kort paus/gympaLikarättsakademin
12.30–13.15Hur maktordningar och diskrimineringsgrunder samverkarKatharina Kehl, doktor i freds- och utvecklingsforskning samt vik universitetsadjunkt i genusvetenskap, Lunds Universitet
13.15–13.45Arenans ”gofika i världsklass”Tim Borglin och Malmö Arenas prisbelönta konditor Liselott Flett
13.45–14.20Våld i nära relationer – våga se och våga frågaMarie Persson, familjeterapeut/ psykodynamisk psykoterapi, Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö
14.25–15.00Bemötande av individer i utsatt situation/våld i nära relationerViveka Smidvall, sektionschef och Veronica Ek, gruppchef, på Sektionen för utredning av brott i nära relation vid polisområde Malmö
15.00–15.15Avslutning och tack för idagSusanne Ehn, ST-läkare

Instuderingsfrågor inför spår Möte och bemötande finner du här!


Spår: Psykiskt och fysiskt funktionshinder

TIDÄMNEPÅ SCENEN
09.00–09.30Registrering öppen
09.30–09.45Nationell funktionshinderspolitik och jämlik hälsa – en introduktionEmma Melander Borg, utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen Skåne
och Pedro Landfors, utredare, Myndigheten för delaktighet
09.45–10.15Hur uppnår vi en jämlik vård för alla oavsett funktionsförmåga?Karin Flyckt, sakkunnig, Socialstyrelsen
10.15–11.00Ett samhälle för allaPer-Olof Hedvall, docent, CERTEC
11.00–11.30Baguette, frukt, vatten, kaffe/teTim Borglin, Malmö Arena
11.30–12.15Panelsamtal: jämlik vård för allaKarin Flyckt, samordnare, Socialstyrelsen
Per-Olof Hedvall, docent, CERTEC Mikael Andersson, författare och föreläsare
Henrik Eldh, Region Skånes Funktionshindersråd
Pomme J Corvellec, jurist, Malmö mot diskriminering
12.15–12.30Kort paus/gympaLikarättsakademin
12.30–13.15PTSD: produktion av rädslaFrida Johansson Metso
Leg psykolog, samordnare Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering
13.15–13.45Arenans gofika i ”världsklass”Tim Borglin och Malmö Arenas prisbelönta konditor Liselott Flett
13.45–14.15Break the silence,
om att bryta tystnaden och våga prata
Ulrika Gudmundsson Schönberger, projektledare Musik i Syd och Ola Björgell, regionöverläkare, Region Skåne
14.15–15.00Kropp och själ, funktionshinder vid anorexia nervosaUlf Wallin, överläkare och barnpsykiater, Lunds universitet
15.00–15.15AvslutningSahar J. Baloo, överläkare, Beroendecentrum, Malmö

Instuderingsfrågor inför spår Psykiskt och fysiskt funktionshinder finner du här!

Stora Likarättsgalan 2022


Musik som medicin!

Välkommen till Stora Likarättsgalan 2022 – en musikalisk upplevelse med Rickard Söderberg och vänner.

På scenen får du njuta av mångsidige operasångaren Rickard Söderbergs fantastiska stämma. Från projektet Break the silence blir det härlig soul- och gospel med Lollo Fält, Jonas Engström och kören One Nation. Du får också höra Minneskören under ledning av Viktoria Folkesson samt solisterna Sara Swietlicki, Danka Milačić och Johan Palmqvist från Malmö Opera. Det blir en festlig och oförglömlig kväll med schlagerartist emerita Ulrika Gudmundsson Schönberger som konferencier!

Stora Likarättsgalan är en kväll för alla människor, till ett välkomnande liv med lika rättigheter och möjligheter. Årets gala innehåller delar ur Musik i Syds pilotprojekt för Musik i vård omsorg hälsa som just nu sprids i vårdens alla rum. Det blir highlights från opera- och musikalvärlden och ett pärlband av musikupplevelser från nu och då.

Ett arrangemang under ledning av Ola Björgell, Karin Andersson, Sahar Janfada-Baloo, Susanne Ehn samt Region Skånes likarättsakademi. I nära samarbete med Musik i Syd, Länsstyrelsen Skåne, Malmö mot diskriminering samt Svenska Läkaresällskapet.