Program ht-21, spår 1

Inkluderande förhållningssätt i praktiken – med fokus på genus och HBTQ+

Preliminärt program med reservation för ändringar. Mötesdatum 11/11

 

09.00 – 09.25 Registrering/insläpp
09.30 – 09.40 Introduktion Susanne Ehn, ST-läkare Gynekologi/Obstetrik, Skånes Universitetssjukhus
09.40 – 10.20 Normer som stjälper – hur kan vi arbeta mer inkluderande

Hur påverkar våra normer och föreställningar oss och den vi möter? Vilka normer och föreställningar har vi gällande genus, kön och sexualitet?

Karina Bäckström, sexolog och leg psykoterapeut
10.30 – 11.10 Är det jämställt nu?

Hur ser det ut med jämställdheten och genus i samhället idag? Med vård och omsorg som exempel.

Rebecca Selberg, studierektor, biträdande universitetslektor i Genusvetenskap, Lunds Universitet
11.10 – 11.30 Ett bättre bemötande – om HBTQ+

Fördjupning om HBTQ+ och hur du kan bli mer inkluderande gällande detta i mötet med andra

Freddie Östersjö, läkarstudent Lunds Universitet
11.30 – 12.00  ”Lätt frukostlunch”
12.00 – 12.20 Ett bättre bemötande – om HBTQ+

fortsättning

Freddie Östersjö, läkarstudent Lunds Universitet
12.20 – 13.00 Våld i nära relationer

Om våld nära relationer både gällande mäns våld mot kvinnor och gällande HBTQ+personer, hur och varför du ska våga se, våga fråga och våga agera.

Frida Darj, utvecklingsledare Länsstyrelsen Skåne
13.10 – 14.00 Inkluderande bemötande på arbetsplatsen – Vad kan jag göra?

Diskussion och sammanfattning om vad en kan göra på sin arbetsplats för att motverka diskriminering och öka inkludering.

Susanne Ehn, ST-läkare Gynekologi/Obstetrik, Skånes Universitetssjukhus
61