19/4 2023 Tema Ålder

Välkommen till en fortbildningsdag, med fokus på ålder, där vi vill ge perspektiv på ålder som en av de sju diskrimineringsgrunderna. Fokus på situationer där ålder kan bidra till att en inte får samma möjligheter eller rättigheter, bara för att du är yngre eller äldre än andra i samma situation. Vi inleder dagen med seniorer i centrum och varvar med paneldiskussion och jobbar ner oss i åldersspektret till de allt yngre. En dag med stor bredd där vi hoppas kunna lyfta några aspekter och slå hål på myter.

Program

Anmälan sker på Vårdgivare Skåne (skane.se)