Program ht-21, spår 2

Psykisk ohälsa och att vara psykiskt funktionsnedsatt

Preliminärt program med reservation för ändringar. Mötesdatum 12/10

 

09.00 – 09.25 Registrering/insläpp
09.30 – 09.45 Introduktion & presentation

Trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen. Därför vill vi öka medvetenhet, minska fördomar och ge insikt kring psykisk illabefinnande

Sahar Janfada-Baloo, ST-läkare, Vuxenpsykiatriska kliniken Kristianstad
09.45 – 10.35 Stress och Utmattning

Hur kan vi förstå och arbeta med utmattningssyndrom?

Per Johnsson, docent i klinisk psykologi, leg psykolog, Institutionen för psykologi, Lunds universitet
10.35 – 11.30 Alkoholberoende

Hur blir man beroende, diagnostik och behandling av alkoholberoende. Olika välfärdaktörers ansvar och roller.

Anders Håkansson, professor, överläkare, Beroendecentrum Malmö
11.30 – 12.00 ”Lätt frukostlunch” – se nedan
12.00 – 12.45 Beroende och psykisk ohälsa hos HBTQ-personer Niroshani Broman, specialistsjuksköterska, Beroendecentrum Malmö, doktorand, Lunds universitet
12.45 – 13.45 Våga se, våga fråga, våga agera

Vården och polisen samtalar om våld i nära relationer

Kerstin Jigmo, leg läkare, specialist i allmänmedicin
Maria Hagefjord, Utredare grova brott/brott i nära relation, Ystad
Sara Wallman, Utredare grova brott/brott i nära relation, Ystad
Sara Sjöberg, Utredare utredningsjouren, Ystad
13.45 – 14.00 Sammanfattning och avslutande diskussion. Sahar Janfada-Baloo, ST-läkare, Vuxenpsykiatriska kliniken Kristianstad
32