Program dag 2, spår 2

OBS: Fullbokat!!
Psykisk ohälsa och att vara psykiskt funktionsnedsatt

.Preliminärt program med reservation för ändringar

08.30 – 08.55 Registrering/insläpp
09.00 – 09.05 Introduktion & presentation

Trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen. Därför vill vi öka medvetenhet, minska fördomar och ge insikt kring psykisk illabefinnande

Sahar Janfada-Baloo, ST-läkare, Vuxenpsykiatriska kliniken Kristianstad
09.05 – 10.00 Stress och Utmattning

Hur kan vi förstå och arbeta med utmattningssyndrom?

Per Johnsson, docent i klinisk psykologi, leg psykolog, Institutionen för psykologi, Lunds universitet
10.05 – 10.30 Hur hanterar vi psykisk ohälsa idag?

Att betrakta oss själva och att försöka utvecklas är djupt mänskligt. Samtidigt leder sättet vi gör detta på paradoxalt nog ofta till att vi fungerar sämre och prioriterar fel

Henrik Freidlitz, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi samt leg. psykoterapeut, Nerv psykologkonsulter
10.30 – 11.10 ”Lätt frukostlunch” – se nedan
11.10 – 11.50 Hur hanterar vi psykisk ohälsa idag?

Fortsättning, se ovan

Henrik Freidlitz, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi samt leg. psykoterapeut, Nerv psykologkonsulter
11.55 – 12.45 Våga se, våga fråga, våga agera

Våldet påverkar både den fysiska och den psykiska hälsan. Hur arbetar vi med frågan idag och vad kan vi förbättra?

Kerstin Jigmo, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Pernilla Wargeus, barnmorska, projektledare vårdprogram våld i nära relationer
12.45 – 13.00 Sammanfattning och avslutande diskussion. Sahar Janfada-Baloo, ST-läkare, Vuxenpsykiatriska kliniken Kristianstad
Lätt ”frukostlunch” dag 2
kl 10.30 – 11.10

Wrap med rostbiff, rostad lök, saltgurka och remoulad. Frukt, vatten och kaffe

wrap