Program ht-21, spår 3

Aktiva åtgärder i praktiken

Preliminärt program med reservation för ändringar. Mötesdatum publiceras senare

09.00 – 09.25 Registrering/insläpp
09.30 – 09.45 Introduktion Ana Marega och Jerk Elmén, processledare på Malmö mot Diskriminering
09.45 – 10.00 Hur förstår vi Aktiva åtgärder?

Hur förstår vi diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder, och gör det till ett effektivt verktyg för att synliggöra och motverka potentiellt diskriminerande strukturer på arbetsplatsen? Malmö mot Diskriminering har bedrivit en forskningscirkel i syfte att testa lagens föreskrifter inom en rad olika verksamheter – och processleder arbetsplatser och skolor i deras aktiva åtgärdsarbete.

Ana Marega
10.00 – 10.45 Att undersöka och analysera – praktiska exempel

Med erfarenheter från forskningscirkeln och från sitt processledande arbete delar MmD med sig av praktiska exempel på hur en arbetsplats kan undersöka och analysera, de två första stegen i de aktiva åtgärderna. Därefter diskussion och samtal utifrån deltagarnas sammanhang.

Jerk Elmén
10.45 – 11.30 Att åtgärda och följa upp – praktiska exempel

Med erfarenheter från forskningscirkeln och från sitt processledande arbete delar MmD med sig av praktiska exempel på hur en arbetsplats kan åtgärda och följa upp, de två sista stegen i de aktiva åtgärderna. Därefter diskussion och samtal utifrån deltagarnas sammanhang.

Ana Marega
11.30 – 12.00 ”Lätt frukostlunch”
12.00 – 13.00 Samverkan och att höja medvetenheten i frågan

Lagen om aktiva åtgärder syftar till att höja medvetenheten om diskriminering och mänskliga rättigheter ute på arbetsplatserna (och hos utbildningsanordnare). Det här är en av anledningarna till att alla fyra steg ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Det här kräver ett processtänk – hur görs alla erfarenheter och perspektiv hörda, hur kan alla känna ägarskap i frågan? MmD delar med sig av tips och erfarenheter som processledare i aktiva åtgärdsarbete.

Ana Marega
13.00 – Våra samlade erfarenheter

Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring det förebyggande arbetet mot diskriminering på våra arbetsplatser.

Jerk Elmén

o30