Program dag 2, spår 3

OBS: Fullbokat!!
Förebyggande arbete mot diskriminering på arbetsplatsen

Preliminärt program med reservation för ändringar.

08.30 – 08.55 Registrering/insläpp
09.00 – 09.10 Introduktion Ana Marega och Jerk Elmén, processledare från Malmö mot Diskriminering
09.00 – 10.10 Hur förstår vi Aktiva åtgärder?

Hur förstår vi diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder, och gör det till ett effektivt verktyg för att synliggöra och motverka potentiellt diskriminerande strukturer på arbetsplatsen? Malmö mot Diskriminering har under ett års tid drivit en forskningscirkel i syfte att testa lagens föreskrifter inom en rad olika verksamheter.

Ana Marega
10.10 – 10.30 Svårigheter och möjligheter

Med erfarenheter från forskningscirkeln tittar vi på vilka svårigheter och möjligheter som kan uppstå när aktiva åtgärder ska appliceras i praktiken. Särskilt fokus läggs på frågor om motstånd och konflikthantering.

Jerk Elmén
10.30 – 11.10 ”Lätt frukostlunch” – se nedan
11.10 – 12.00 Att leda förändringsprocesser

Lagen ger oss en grov processmodell för att bedriva förändringsarbete på arbetsplatsen. Men vad är viktigt att tänka på när vi enligt denna modell undersöker, analyserar, åtgärdar och utvärderar? Hur bibehåller vi generaliteten och vilka former av samverkan är möjliga? Vi tittar på viktiga parametrar som arbetsgivaren och processledaren bör ha med sig in i det aktiva åtgärdsarbetet på arbetsplatsen.

Ana Marega
12.10 – 13.00 Våra samlade erfarenheter

Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring det förebyggande arbetet mot diskriminering på våra arbetsplatser.

Jerk Elmén
Lätt ”frukostlunch” dag 2
kl 10.30 – 11.10

Wrap med rostbiff, rostad lök, saltgurka och remoulad. Frukt, vatten och kaffe

wrap