Om Likarätt och Stora Likarättsdagarna 2018

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare.  Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer.

Stora Likarättsdagarna arrangeras sedan 2014 som en tvärvetenskaplig utbildning. Alla yrkesgrupper är varmt välkomna.

Det är extra angeläget för många att utbildas nu eftersom nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen gäller. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas, med krav på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med tidigare regler. En annan nyhet är att det varje år ska ske en lönekartläggning.

Under utbildningsdagarna förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen. Vi belyser olika delar i diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag, som berör oss alla. Under den första dagen samlas vi alla i stora arenarummet med gemensamma föredrag. Under dag 2 finns ytterligare möjligheter att lära mer och fördjupa sig i något av flera spår, alla med fokus på delar av diskrimineringslagen. Vi vill att alla ska bemötas med stor respekt och på absolut lika villkor. Du är 100 % välkommen att delta!