Om Likarätt och Stora Likarättsdagarna 2020

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare.  Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer.

Stora Likarättsdagarna arrangeras sedan 2014 som en tvärvetenskaplig utbildning. Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg från hela landet är varmt välkomna. Även närliggande verksamhetsområden välkomnas, t ex blåljuspersonal, skola & idrott med flera.

Det är extra angeläget för många att utbildas nu med större krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen och där alla diskrimineringsgrunder omfattas.

Under utbildningsdagarna förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen. Vi belyser olika delar i diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag, som berör oss alla.

Under den första dagen samlas vi alla i stora arenarummet med gemensamma föredrag.

På kvällen välkomnas alla till en likarättsgala.

Under dag 2 finns ytterligare möjligheter att lära mer och fördjupa sig i något av våra fyra spår, alla med fokus på delar av diskrimineringslagen. Ett nytt spår 2020 är på temat ”ålder” med en heldag om det normala och sjukliga åldrande.

Vi vill att alla ska känna sig absolut välkomna!