Program 2017

sld-1sld-2
sld-3
sld-4
 

Deltagarrekord på Stora Likarättsdagarna 2017!

Första dagen blir vi cirka åttahundra på plats och andra dagen femhundra. Det är sammanlagt 1300 st besök som kan räknas under dessa två dagar, rekordmånga. Så innerligt roligt att intresset är så stort för att lära mer om likarätt!

Första dagen samlas vi alla i stora arenarummet. Där erbjuds föredrag hela dagen från morgon till sen eftermiddag med färgstarka personer, allt med diskrimineringslagen samt etik, mångfald och jämlikhet i fokus.

Under andra dagen finns chans till fördjupning med olika tema som ”Motverka diskriminering utifrån sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck” och ”Psykisk ohälsa och att vara psykiskt funktionsnedsatt”. Det kommer också finnas ett tema kring ”Normkritiska perspektiv på det lagstadgade förebyggande och främjande arbetet mot diskriminering”.
Vi avslutar tidigt på eftermiddagen dag 2.

Tänk på att det bitvis är svåra ämnen och frågeställningar som diskuteras, där många kan ha olika erfarenheter och uppfattningar. Varje föreläsare och deltagare står för sina egna uttalanden. Ibland finns det flera olika sätt att se och tolka saker på och tillsammans försöker vi finna en bra väg framåt. Målet är att alla ska kunna känna sig absolut välkomna. Det finns alltid möjlighet till interaktion i föredragen, eller i alla fall i en paus efteråt, om det är något speciellt som Du vill ta upp. Berätta gärna för oss om det är något Du saknar eller vill att vi förbättrar till nästa kongress. Vi lär av varandra hela livet.

Tack på förhand! /Organisationskommittén


Nyhet 171016

Kom ihåg att printa ut Din bekräftelse/biljett som Du fått via mail!

Första dagen blir vi cirka åttahundra på plats och andra dagen femhundra. Det är sammanlagt 1300 st besök som kan räknas under dessa två dagar, rekordmånga. Därför är det väldigt viktigt att Du skriver ut Din bekräftelse/biljett så att registreringen blir lätt och smidig utan kö.
Tack på förhand 🙂

Nyhet 171006

Fullbokat!

Glädjande många har anmält sig både till första och andra dagen av Stora likarättsdagarna. Nu är arrangemanget fullbokat och anmälan har stängt!

lipusNyhet 170823

Stora Likarättsdagarna har genomgått en extern granskning och godkännande

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr:  20170107 – Stora Likarättsdagarna)


Om Likarätt och Stora Likarättsdagarna 2017

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare.  Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med Region Skånes värdegrunder som är välkomnande, drivande, omtanke och respekt. På samma vis är det precis lika viktigt inom många andra organisationer.

Stora Likarättsdagarna arrangeras sedan 2014 som en tvärvetenskaplig utbildning för  medarbetare inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg  i Region Skåne och Malmö stad. I år välkomnar vi fler, både lokalt och nationellt. Alla yrkesgrupper är varmt välkomna.

Detta år är det extra angeläget för många att utbildas eftersom nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen gäller från och med 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas, med krav på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med tidigare regler. En annan nyhet är att det varje år ska ske en lönekartläggning.

Under utbildningsdagarna förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen. Vi belyser olika delar i diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag, som berör oss alla. Under den första dagen samlas vi alla i stora arenarummet med gemensamma föredrag. Under dag 2 finns ytterligare möjligheter att lära mer och fördjupa sig i något av flera spår, alla med fokus på delar av diskrimineringslagen. Vi vill att alla ska bemötas med stor respekt och på absolut lika villkor. Du är 100% välkommen att delta!


Program dag 1

Preliminärt program med reservation för ändringar

08.15 – 08.45 Registrering/insläpp
08.45 – 09.00 Välkomna & lite om likarätt Ola Björgell, Karin Andersson, Susanne Ehn, Sahar Janfada-Baloo, Jonas Ålebring och Regions Skånes Likarättsambassadörer
Musik Hannah ”Hanutten” Harvigsson
09.00 – 09.15 Invigningsord David Westlund (S), Region Skåne
Nils Karlsson (MP), Malmö stad
Utdelning av Stora Likarättspriset 2017 David Westlund (S), Region Skåne
Karin Melander, HR-direktör Region Skåne
09.15 – 10.15 HBTQ på 60 minuter! Angelica Löwdin
10.15 – 10.50 Fika – se nedan
10.50 – 11.30 Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder Malmö mot Diskriminering och Jonas Ålebring
11.30 – 11.45 Musik Hannah ”Hanutten” Harvigsson
11.45 – 12.30 Ett bra arbetsliv med likarätt i fokus, Samtal & debatt Moderator:
Jenny Mörk, Verksamhetsutvecklare, Antidiskrimineringsbyrån HelsingborgPanel:
Morten Kjaerum, Director Raoul Wallenberg Institute
Karin Melander, HR-direktör Region Skåne
Jonas Ålebring, Ordförande SYLF, Sverige
Hillevi Brandt, Jurist, Malmö Mot Diskriminering
12.30 – 13.30 Lunch i Arenarummet till dukade bord – se nedan
13.30 – 14.15 Förintelsens överlevande Lea Gleitman
14.15 – 14.50 Fika – se nedan
14.50 – 16.20 Tankens kraft – att göra det omöjliga möjligt Mikael Andersson
16.20 – 16.30 MusikAvslutning Hannah ”Hanutten” HarvigssonOrganisationskommittén
16.30 Garderob/utsläpp
Fika och lunch dag 1
kl 10.15 – 10.50Förmiddagsfika i foajén – kaffe/te, rågbröd med kyckling, curry och pickles samt vatten smorgas
kl 12.30 – 13.25Lunch i Arenarummet – Klassisk wallenbergare med brynt smör, ärtor och lingon inkl smör, bröd, stilla/kolsyrat vatten, kaffe och chokladpralin wallenbergare
kl 14.15 – 14.50Eftermiddagsfika i  foajén – kaffe/te, Äpplekaka med vaniljcrème samt vatten kaka

Program dag 2, spår 1

Motverka diskriminering utifrån sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck

.Preliminärt program med reservation för ändringar

08.30 – 09.00 Registrering/insläpp
09.00 – 09.10 Introduktion Susanne Ehn, Läkare / Emilia Sjöqvist, Beteendevetare / Per Ehn, Studie- och yrkesvägledare
09.10 – 10.00 Varför är det viktigt att inkludera och hur påverkar det mig?Föreläsning om normer och föreställningar kring sexuell läggning, kön och könsöverskridande identitet och uttryck och hur detta påverkas oss. Karina Bäckström, sexolog
10.00 – 10.30 Hur ser det ut i samhället gällande diskriminering utifrån sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet och uttryck?Föreläsning om hur det ser ut i Sverige idag. Vilka diskrimineras utifrån dessa grunder? Var brister det? Johanna Ingemarsson, Malmö mot Diskriminering
10.30 – 11.10 ”Lätt frukostlunch” – se nedan
11.10 – 11.45 Inkluderande bemötande på arbetsplatsen.Gruppdiskussion och erfarenhets-utbyte om vad en kan göra på sin arbetsplats för att motverka diskriminering och öka inkludering.
11.45 – 12.30 Arbeta med inkluderande bemötande på arbetsplatsen – erfarenheter från Malmö Prides samverkansnätverk.Föreläsning med goda exempel på hur en kan arbeta med dessa frågor och lärdomar från Malmö Prides samverkansnätverk. Filip Filipek, Malmö Pride
12.30 – 13.00 Sammanfattning och avslutande diskussion. Susanne Ehn, Läkare / Emilia Sjöqvist, Beteendevetare / Per Ehn, Studie- och yrkesvägledare

Program dag 2, spår 2

Psykisk ohälsa och att vara psykiskt funktionsnedsatt

Preliminärt program med reservation för ändringar

08.30 – 09.00 Registrering/insläpp
09.00 – 09.05 Introduktion & Presentation – trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen. Därför vill vi öka medvetenhet, minska fördomar och ge insikt kring psykisk illabefinnande. Sahar Janfada-Baloo, ST-läkare, Vuxenpsykiatriska kliniken Kristianstad/Hässleholm
Introduktion till Bildutställning – Axel forskar på konst och kreativitet hos äldre och kognitiva svårigheter, som låter oss ta del av teckningar som berör ämnet psykisk ohälsa. Axel Holmbom-Larsen, ST-läkare, Vuxenpsykiatri SUS
09.05 – 09.50 En ensam tjej inuti ett stort och starkt skal av framgång. Gick in i väggen vid 22 som sen dess medicinerat för depression och ångest. Gjort akademisk karriär, har familj med två vuxna döttrar, trots flera ytterligare träffar med ”väggen”. Får vid 55 års ålder förklaringen till ”annorlundaskapet”, ADHD. Ann Wirsén Meurling, Ambassadör NSPH Skåne
09.50 – 10.30 Utmattningssyndrom – den vanligaste diagnosen för sjukskrivning i Sverige. Hur hamnar man där? Kan man förhindra utmattning? Hur påverkar stress oss som individ? Sahar Janfada-Baloo, ST-läkare, Vuxenpsykiatriska kliniken Kristianstad/Hässleholm & Gisela Larmark, Specialistläkare Psykiatri, Helsingborg
10.30 – 11.10 ”Lätt frukostlunch” – se nedan
11.10 – 11.50 Farmor på fyllan – ett fokus på hälsorisker kopplade till alkohol och läkemedel bland äldre kvinnor Leena Haraké, kanslichef, KSAN (Kvinnoorganisationers Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor)
11.50 – 12.30 Det finns stunder – en film för att öka kunskap om våld mot kvinnor och funktionsnedsättningar, öka medvetenhet och möjlighet att se, agera och möta personer utsatta för våld.
Gruppdiskussioner – Insikter/Tankar kring folk med funktionsnedsättningar? Hur kan vi öka medvetenhet? Reflektion över dagens vanor, attityder och värderingar? Påverkan på kommande generationer?
Film – Afsoon (amphiproduktion)
Sahar Janfada-Baloo &
Region Skånes Likarättsambassadörer
12.30 – 13.00 Sammanfattning och avslutande diskussion.

Program dag 2, spår 3

Normkritiska perspektiv på det lagstadgade förebyggande och främjande arbetet mot diskriminering

Preliminärt program med reservation för ändringar

08.30 – 09.00 Registrering/insläpp
09.00 – 10.30 Workshop del 1 (2)När vi talar om diskriminering är det lätt att fastna i förbudet mot att diskriminera och diskussioner kring vad som räknas som diskriminering i lagens mening. Det är mer sällan att vi ges en möjlighet att tala om strategier och strukturer vi kan bygga inom våra verksamheter för att diskriminering inte ska uppstå. Passet syftar till att ge en grundläggande förståelse för påbuden kring det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vi hoppas förtydliga lagens direktiv samt presentera exempel på normkritiska metoder för detta arbete. Selma Gušić och Ana Marega från Malmö mot Diskriminering
10.30 – 11.10 ”Lätt frukostlunch” – se nedan
11.10 – 13.00 Workshop, del 2Fortsättning enligt ovan Selma Gušić och Ana Marega från Malmö mot Diskriminering
Lätt ”frukostlunch” dag 2
kl 10.30 – 11.10Enkel baguette, frukt, vatten, kaffe/te serveras i foajén baguette