Program och anmälan 2018

Programmet presenteras under vårterminen 2018. Anmälan till deltagande öppnar i april månad.

sld-2018