Likarätt & HBTQIA+

Tillsammans ger vi kärleken skjuts!

I samband med Copenhagen World Pride 2021 kommer Region Skåne uppmärksamma HBTQIA+, samt också förstärka och fördjupa kunskapen kring detta med yrkeslivslång utbildning & fortbildning. Allt sker med en samtida balans i förhållande till aktuell pandemi och de riktlinjer som anges från FHM och Region Skåne.

Så här ser Region Skånes egna aktiviteter ut i sommar och framåt:

  • Skånetrafiken uppmärksammar HBTQIA+ i bussar & tåg
  • Tre avsnitt i podden ”Alla föds nakna” om HBTQIA+. Lyssna fritt där poddar finns!
  • I höst arrangerar vi en fortbildningsdag om HBTQIA+. Läs mer om det programmet här på Program ht-21, spår 1
  • Under Stora Likarättsdagarna 2022 arrangeras ett fördjupningsspår som ytterligare uppföljning. Läs mer om den kongressen på Nästa kongress 2022

Sommartips!

Copenhagen WorldPride är årets viktigaste HBTQIA+ event och det största någonsin i Skandinavien. Den som vill kan på egen hand engagera sig på fritiden som volontär i detta helt externa arrangemang och bli en Includer! Läs mer om det här!