Program ht-21, spår 4

Temadag om äldre

Preliminärt program med reservation för ändringar. Mötesdatum 26/10

08.30 – 09.00 Introduktion – äldre som diskriminerad grupp Sölve Elmståhl, professor, överläkare geriatrik
09.00 – 09.30 Frailty – den mest sköra sjuka äldre Catrin Seth-Grundsten, specialistläkare geriatrik
09.30 – 10.00 Äldre och smittsamma sjukdomar Infektionssjukdomar – info kommer
10.00 – 10.30 Kaffepaus
10.30 – 11.00 Anhöriga som resurs Martina Takter, närståendekoordinator, Malmö stad
11.00 – 11.30 Psykisk ohälsa och suicidprevention Roy Brander och Malin Scharffenberg, hälso- och sjukvårdsstrateger, förvaltningsledning, psykiatri och habilitering
11.30 – 12.15 Paneldiskussion Info kommer
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 Fokus på undernäring, fall och trycksår – utveckling av frailty går att bromsa Linda Jonsson, leg dietist och vårdutvecklare, Kunskapscentrum geriatrik
Daniel Smedberg, leg sjukgymnast och vårdutvecklare, Kunskapscentrum geriatrik
Katarina Frick, leg sjuksköterska, trycksårsmottagning
14.15 – 14.45 Att åldras med funktionsnedsättning Jan Lexell, professor, överläkare rehabiliteringsmedicin
14.45 – 15.15 Kaffepaus
15.15 – 15.45 Läkemedelsbehandling av äldre – ur olika perspektiv Annika Kragh, överläkare geriatrik
 15.45 – 16.15 Trafikmedicin – äldreperspektivet Vera Denvall, neuropsykolog, körkortsmottagning