Öppet föredrag, dag 2

Efter att Du/Ni gått klart ett fördjupningsspår dag 2 välkomnas alla som vill till ett öppet avslutande föredrag med operasångerskan och musikterapeuten Ellinor Ingvar-Henschen. Hon berättar om den läkande komponenten i sångrösten där målet är att ge patienten en positiv kropps- och sinnesupplevelse, som kan hjälpa till att vända en negativ självbild till en ljusare.


Sjunga sig Själv

Rapport från musikterapiprojekt på BUP:s specialteam och slutenvård.

Finns där en läkande komponent i sångrösten? Kan skapandet av en sång hjälpa en helande process? Musik är idag en stor del av ungdomars vardag. Via musiken kan man därför ofta nå förbi deras intellektuella försvar, och via sångrösten till och med nå riktigt djupt. Det unika med sångrösten är fästet i kroppen, det är ett personligt instrument vi alla bär på.

I projektet ”Sjunga sig själv” som gick av stapeln på BUP i Malmö våren 2018 i samarbete med Region Skåne/Kultur och Hälsa, fick patienter på den slutna vårdavdelningen och BUP:s specialteam lära känna sina sångröster och skriva en låt eller två utifrån deras liv tillsammans med en tonsättare. Syftet var att på ett lustfyllt, enkelt sätt väcka eller förstärka ett medvetande hos patienterna om den resurs som finns i den egna sångrösten, musiken och inte minst i berättandet. Med målet att ge patienten en positiv kropps- och sinnesupplevelse som kan hjälpa till att vända en negativ självbild till en ljusare.

Hör operasångerskan och musikterapeuten Ellinor Ingvar-Henschen, som ledde projektet, berätta mer om bakgrunden och genomförandet.