Stora likarättspriset

Stora likarättspriset – vinn 50 000 kronor

Chans att vinna 50 000 kronor och det ärofyllda Stora Likarättspriset!

Nominera Din verksamhet eller Dina kollegor som arbetar för att människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt och respektfullt sätt.

Priset delas ut till ett team eller en verksamhet i Region Skåne, utifrån kriterier som ”nytänkande och engagemang i arbetet med att motverka diskriminering”.  Syftet med Stora likarättspriset är att lyfta fram verksamheter som systematiskt har arbetat för att möjliggöra mångfald i sina verksamheter. Ni som vinner får 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet under 2020.

Nominera Din egen eller en annan verksamhet senast måndagen den 16/3. Personalnämndens presidium utser därefter en vinnare under våren som sedan hyllas på Stora Likarättsdagarna.
Nomineringen kan skrivas enkelt, kort och fritt formulerad, på förslagsvis 10-20 rader. Bifoga uppgifter på vilken verksamhet/medarbetare Du/Ni föreslår som pristagare, samt era egna kontaktuppgifter.

Försök beskriva hur kriterierna ”nytänkande och engagemang” i arbetet med att motverka diskriminering uppfylls i förslaget, på vägen till likarätt och lika möjligheter för alla.

Skicka in din nominering direkt till karin.m.andersson@skane.se

 

53