Stora likarättspriset

Region Skånes Stora likarättspris 2021 tilldelas Akutmottagningen Kristianstad

Akutmottagningen Kristianstads tvärprofessionella ansvarsgrupp ”mjuka värden” tilldelas Stora Likarättspriset 2021 för sitt mångåriga arbete med att systematiskt identifiera särskilt utsatta människor i vårdmötet på akutintaget och ge dem ett ”skyddsnät”.

Med nytänkande och engagemang samarbetar de med många parter för att alla patienter ska få samma hälso- och sjukvård oavsett vem en är.

På bilden ses (från vänster): David Westlund, andre vice ordförande i Personalnämnden Region Skåne
Pontus Lindberg, ordförande i Personalnämnden Region Skåne
Eva Österberg, enhetschef, akutmottagningen Centralsjukhuset Kristianstad
Åsa Kull, driftsansvarig sjuksköterska, akutmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad
Marie Ramlund, läkare, akutmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad

Stora likarättspriset 2021 – vinn 50 000 kronor
Chans att vinna 50 000 kronor och det ärofyllda Stora Likarättspriset!
Nominera Din verksamhet eller Dina kollegor som arbetar för att människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt och respektfullt sätt.
Priset delas ut till ett team eller en verksamhet i Region Skåne, utifrån kriterier som ”nytänkande och engagemang i arbetet med att motverka diskriminering”. Syftet med Stora likarättspriset är att lyfta fram verksamheter som systematiskt har arbetat för att möjliggöra mångfald i sina verksamheter. Ni som vinner får 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet.

Stora Likarättspriset 2021 delas högtidligt ut i Regionhuset i Malmö, onsdagen den 22/9, i samband med en utbildning- & fortbildningsdag kring likarätt & aktiva åtgärder.

Nominera Din egen eller en annan verksamhet senast fredagen den 27/8.

Personalnämndens presidium utser därefter en vinnare som får ta emot priset i höst.
Nomineringen kan skrivas enkelt, kort och fritt formulerad, på förslagsvis 10-20 rader. Bifoga uppgifter på vilken verksamhet/medarbetare Du/Ni föreslår som pristagare, samt era egna kontaktuppgifter.
Försök beskriva hur kriterierna ”nytänkande och engagemang” i arbetet med att motverka diskriminering uppfylls i förslaget, på vägen till likarätt och lika möjligheter för alla. Läs gärna mer om förra årets pristagare på www.likarätt.nu
Mejla nomineringen till karin.m.andersson@skane.se under nomineringsperioden 1/5-27/8.


Region Skånes Stora likarättspris 2020 tilldelas Team R I Barn (Barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö)

Den 27 maj överlämnade Personalnämndens Ordförande Pontus Lindberg och 2:e vice ordförande David Westerlund årets Stora likarättspris till Team R I Barn.

Läs mer om allt på https://www.mynewsdesk.com/se/region_skane/news/team-inom-barn-och-ungdomshabiliteringen-prisas-foer-sitt-inkluderande-arbete-403299

Region Skånes Likarättsakademi framför ett varmt tack till Personalnämnden och ett stort grattis till Team R I Barn


Stora likarättspriset – vinn 50 000 kronor

Chans att vinna 50 000 kronor och det ärofyllda Stora Likarättspriset!

Nominera Din verksamhet eller Dina kollegor som arbetar för att människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt och respektfullt sätt.

Priset delas ut till ett team eller en verksamhet i Region Skåne, utifrån kriterier som ”nytänkande och engagemang i arbetet med att motverka diskriminering”.  Syftet med Stora likarättspriset är att lyfta fram verksamheter som systematiskt har arbetat för att möjliggöra mångfald i sina verksamheter. Ni som vinner får 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet. Nästa pris delas ut 2021.

53