Vår podcast ”Alla föds nakna”

Hur har vi det med allas lika rättigheter och möjligheter? Hur arbetar Region Skåne med dessa frågor?

Detta är podcasten som lyfter likarättsfrågor ur flera olika perspektiv. De som medverkar är de som vet – för att du också ska veta. 

  • Lyssna på vår podcast längre ner på denna sida – eller hitta den här!