2022-05-25

Region Skåne påbörjar pilotprojekt om likarättsronder

Utvalda delar ur nyhet publicerad av Region Skåne:

I ett pilotprojekt lanseras det nya konceptet ”Likarättsrond”, som är klart för klinisk utvärdering i hälso- och sjukvården.
– Vid en likarättsrond beaktas tillgängligheten och bemötandet gentemot både medarbetare och patienter, med målet att alla ska kunna känna sig välkomna och inkluderade, säger Ola Björgell, regionöverläkare och funktionsansvarig för likarättsarbetet i Region Skåne. Precis som under en rond kan kanske inte allt lösas på en gång, men en hel del och lite mer för varje gång. Arbetet med likarätt är ett arbete som pågår ständigt i Region Skåne. Likarättsronderna är ett nytt verktyg i detta arbete.

– På varje arbetsplats finns många synliga och osynliga normer. Vissa är bra och får arbetet att fungera, andra är begränsande och kan försvåra arbetet. Då kan någon komma i kläm, fara illa, diskrimineras eller utsättas för negativ särbehandling. En patient kanske inte får vård på lika villkor, säger Susanne Ehn, ST-läkare och certifierad likarättsambassadör.


– Vi är övertygande om att en likarättsrond sätter igång en process på arbetsplatsen. Återkommande likarättsronder kan över tid skapa allt mer inkluderande normer och förhållningssätt. Det blir då, efterhand, helt självklart att arbeta kontinuerligt med likarätt. Vi utbildar allt fler certifierade likarättsambassadörer varje år i Region Skåne och det kan vara en väldigt fin grund till att också leda en likarättsrond i framtiden, säger Ola Björgell.2022-05-12

Stora Likarättsdagarna 2022: Wow!

Stora Likarättsdagarna 2022 har nu gått av stapeln – och vilka bra dagar vi hade.

Stort tack till dig som deltog!

Föreläsningar med inspiration och reflektion, mingel, musik och många nya möten. Allt i en härlig blandning på Malmö Arena.

Vi kommer inom kort här på hemsidan publicera lite foto från Stora Likarättsdagarna & galakvällen samt tipsa om kommande poddavsnitt från dagarna – och fram för allt kommer vi också börja planera inför Likarättsdagar 2024!

Redan i höst kommer nya fortbildningsdagar. Mer om det lite längre fram, så håll utkik här på hemsidan!Musik i vårdens väntrum

SUS i Malmö (Akutmottagningen & Bild-och Funktion) har tillsammans med Region Skånes Musik i syd och Malmö Opera ett gemensamt pilotprojekt kring musik i väntrum. Det är en del i vårt regionövergripande likarättsarbete, där vi vill få alla att ska känna sig välkomna till Region Skånes verksamheter. Projektet kommer att startas upp under våren 2022.

Nu finns det ett filmklipp samt en kort text från SVT där en kan läsa lite mer om vad själva pilotprojektet handlar om och få ett smakprov med skön musik!

Du som kommer till Stora Likarättsgalan i vår kommer att få möta artister från Malmö Opera i föreställningen. Kom ihåg att boka Dina biljetter i god tid!

Väl mött