2021-11-11

Inkluderande förhållningssätt i praktiken – med fokus på HBTQIA+ och genus

Fortbildningsdag Likarätt 2021-11-11

Preliminärt program med reservation för ändringar.

   
08.45 – 09.00 Introduktion Susanne Ehn, ST-läkare Gynekologi/Obstetrik, Skånes Universitetssjukhus
09.00 – 09.45 Normer som stjälper

Karina Bäckström, sexolog och leg psykoterapeut

09.45 – 10.15 Kaffepaus  
10.15 – 11.00 Är det jämställt nu? Rebecca Selberg, studierektor, biträdande universitetslektor i Genusvetenskap, Lunds Universitet
11.00 – 11.15 Paus  
11.15 – 12.00 Inom eller utanför heteronormen Karina Bäckström, sexolog och leg psykoterapeut
12.00 – 13.00  Lunch
13.00 – 13.45 Våld i nära relationer Frida Darj, utvecklingsledare Länsstyrelsen Skåne
13.45 – 14.00 Paus  
14.00 – 14.35 Inkluderande bemötande på arbetsplatsen Susanne Ehn, ST-läkare Gynekologi/Obstetrik, Skånes Universitetssjukhus
14.35– 15.05 Kaffepaus  
15.05 – 16.00 Inkluderande bemötande på arbetsplatsen, fortsättning Susanne Ehn, ST-läkare Gynekologi/Obstetrik, Skånes Universitetssjukhus
61