2022-10-27

En dag med praktiska verktyg för att förstå dig själv och andra i likarättsarbetet.

Hur kan vi träna oss på att se och lyssna, ta hand om oss själva och våra medmänniskor när vi arbetar med likarätt?
Det är temat för den här dagen med dig som arbetar med eller är engagerad för likarätt.

Under Stora Likarättsdagen hölls en föreläsning om medveten närvaro med Dr Ola Schenström som blev mycket uppskattad. Ola Schenström är specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter samt författare inom mindfulness.

Nu välkomnar vi fler att lyssna och lära mer i ett helt nytt likarättsprojekt, med både föreläsningar och praktiska övningar. Du får dessutom en introduktion i ”Non violent Communication” (= kommunikation med medkänsla).

Ola Björgell, regionöverläkare och funktionsansvarig för likarätt i Region Skåne, inleder dagen med att prata om hur vi möts, från ”sändare till mottagare” i ett interaktivt samtal om kommunikation, möte och bemötande. En grundläggande del i likarättsarbetet är att det finns en väl fungerande kommunikation och en förmåga till medkänsla. Vår förhoppning är att alla ska kunna känna sig välkomna, oavsett vem en är!

Det börjar med dig själv
Det börjar med oss själva, vår egen medvetenhet om vad vi tänker, känner och vad kroppen signalerar – här och nu – och vad vi ser och hör. Den här förmågan, som vi alla har, behöver tränas. För att göra det behöver vi stanna upp och stiga ur vårt automatiska sätt att reagera och göra fler medvetna val.

Ju mer vi känner oss själva desto lättare avläser vi vad som pågår i andra vi möter och når fram bättre. Vi lär oss se det mänskliga i varandra bortanför bedömningar, etiketter och kategoriseringar. Vi ser att vi är mer lika som människor än olika. Vi vill till exempel alla vara älskade, trygga, friska och vara del i en gemenskap.

Medkänsla
Andra viktiga delar som tränas är medkänslan med oss själva (mest försummad ofta) och med andra. När vi arbetar med likarätt för att förändra och förbättra kan vi möta motstånd och svårigheter. Då behövs verktyg för att hantera det och kunna gå vidare, vilket den här träningen i medveten närvaro och medkänsla ger oss.

Det här är en dig dag för dig som vill utvecklas professionellt och som människa.

Chans till fortsatt träning
Du kommer också att erbjudas fortsatt träning med Ola Schenström vid fem träffar online under våren 2023 på ca 1 timme varje gång. Mellan träffarna tränar du själv online ca 10 minuter per dag enligt onlineprogrammet ”Mindfulness på arbetsplatsen”.

Du som är medarbetare i Region Skåne hälsas välkommen. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Bindande anmälan.

Anmälan sker här! (Vårdgivare Skåne)