2022-12-09

En dag med själen i fokus

Risk för psykisk ohälsa ökar och framför allt för medarbetare inom vården, med en hög och pressad arbetsbelastning. Något som är långt ifrån självklart för oss alla är självomhändertagande. För att kunna finnas där och ta hand om andra måste man också ta hand om sig själv. Denna dag vill inspirera till ett självomhändertagande, medkänsla samt öppna upp för samtal kring svåra ämnen som sömnbesvär, ångest och suicid. Vi vill medvetandegöra betydelsefulla aspekter i mötet mellan vårdpersonal samt mellan personal och patient, som en viktig del i Region Skånes likarättsarbete.

Programansvariga

Överläkare Sahar Janfada Baloo samt regionöverläkare Ola Björgell, båda verksamma i Region Skånes Likarättsakademi

Programsekreterare              

Karin Andersson, Handläggare Likarätt, Region Skånes Likarättsakademi

Du som är medarbetare i Region Skåne hälsas välkommen. Begränsat antal platser, först till kvarnprincipen tillämpas.

Programmet i sin helhet (pdf) 

Anmälan sker här via Vårdgivare Skåne!