2021-10-12

Psykisk ohälsa och att vara psykiskt funktionsnedsatt

Digital fortbildningsdag Likarätt 2021-10-12

Se video av denna fortbildningsdag nu i efterhand på denna länk!

09.15 – 09.30 Insläpp i digitala plattformen – Logga in i god tid!
09.30 – 09.45 Trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen. Därför vill vi öka medvetenhet, minska fördomar och ge insikt kring psykisk illabefinnande Sahar Janfada-Baloo, Överläkare, Vuxenpsykiatri Malmö, Beroendecentrum Malmö
09.45 – 10.35 Stress och Utmattning

Hur kan vi förstå och arbeta med utmattningssyndrom?

Per Johnsson, docent i klinisk psykologi, leg psykolog, Institutionen för psykologi, Lunds universitet
10.35 – 10.40 Paus
10.40 – 11.35 Alkoholberoende

Hur blir man beroende, diagnostik och behandling av alkoholberoende. Olika välfärdaktörers ansvar och roller.

Anders Håkansson, professor, överläkare, Beroendecentrum Malmö
11.35 – 12.05 Paus
12.05 – 12.40 Psykiatrin genom tiderna Sven Rydhög, överläkare, vuxenpsykiatri Kristianstad
12.40 – 12.50 Paus
12.50 – 13.45 Våga se, våga fråga, våga agera

Vården och polisen samtalar om våld i nära relationer

Kerstin Jigmo, leg läkare, specialist i allmänmedicin

Andreas Hermann Inspektör Förundersökningsledare Gruppchef Utredningssektionen Polisområde Södra Skåne

13.45 – 14.00 Sammanfattning och avslutande diskussion. Sahar Janfada-Baloo, överläkare, Vuxenpsykiatri Malmö, Beroendecentrum Malmö
32