2021-09-22

Aktiva åtgärder i praktiken

Du kan se hela programmet på denna länk!

09.00 – 09.10 Uppkoppling till digital plattformLogga in i god tid
09.10 – 09.15Välkomna till fortbildningsdagenOla Björgell/Karin Andersson
Valbone Mehmeti, Länsstyrelsen Skåne
09.15 – 09.30IntroduktionAna Marega och Jerk Elmén, processledare på Malmö mot Diskriminering
09.30 – 09.45Hur förstår vi Aktiva åtgärder?
Hur förstår vi diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder, och gör det till ett effektivt verktyg för att synliggöra och motverka potentiellt diskriminerande strukturer på arbetsplatsen? Malmö mot Diskriminering har bedrivit en forskningscirkel i syfte att testa lagens föreskrifter inom en rad olika verksamheter – och processleder arbetsplatser och skolor i deras aktiva åtgärdsarbete.
Ana Marega
09.45 – 10.00Paus
10-00 – 10.40Att undersöka och analysera – praktiska exempel
Med erfarenheter från forskningscirkeln och från sitt processledande arbete delar MmD med sig av praktiska exempel på hur en arbetsplats kan undersöka och analysera, de två första stegen i de aktiva åtgärderna. Därefter diskussion och samtal utifrån deltagarnas sammanhang.
Jerk Elmén
10.40 – 10.50Paus
10.50 – 11.30Att åtgärda och följa upp – praktiska exempel
Med erfarenheter från forskningscirkeln och från sitt processledande arbete delar MmD med sig av praktiska exempel på hur en arbetsplats kan åtgärda och följa upp, de två sista stegen i de aktiva åtgärderna. Därefter diskussion och samtal utifrån deltagarnas sammanhang
Ana Marega
11.30 – 11.45Utdelning av Stora Likarättspriset 2021Pontus Lindberg och David Westerlund
11.45 – 12.45Lunch på egen handTa en promenad i friska luften!
12.45 – 13.30Samverkan och att höja medvetenheten i frågan
Lagen om aktiva åtgärder syftar till att höja medvetenheten om diskriminering och mänskliga rättigheter ute på arbetsplatserna (och hos utbildningsanordnare). Det här är en av anledningarna till att alla fyra steg ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det här kräver ett processtänk – hur görs alla erfarenheter och perspektiv hörda, hur kan alla känna ägarskap i frågan? MmD delar med sig av tips och erfarenheter som processledare i aktiva åtgärdsarbete.
Ana Marega
13.30 – 13.50Våra samlade erfarenheter
Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring det förebyggande arbetet mot diskriminering på våra arbetsplatser
Jerk Elmén
13.50 – 14.00Paus
14.00 – 15.30Om rasism och dess uttryckMarco Helles, Forum för levande historia och Länsstyrelsen Skåne
15.30 – 15.45Kort info från SLS:s kandidat- och underläkarförening samt avslutningSara Wide Gustafsson och Ola Björgell/Karin Andersson
Valbone Mehmeti
o30