Tillgänglighetsredogörelse

Under 2021 fick vår hemsida Likarätt.nu en omarbetning för att bli mer tillgänglighetsanpassad i hänseenden som textstorlek, kontraster och typsnitt. Vår ambition är att hemsidan ska vara tillgänglig för alla.Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Har du ett tillgänglighetsbehov vi inte möter?

Kontakta oss på Likaratt@skane.se så försöker vi hitta en lösning!

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

E-post: Likaratt@skane.se

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Om du lämnat synpunkt till oss men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

Innehåll som inte är tillgängligt i dagsläget

  • Ange i kod vad sidans olika delar har för innehåll (WCAG 2.1, kriterium 1.3.1).
  • Se till att text går att förstora utan problem (WCAG 2.1, kriterium 1.4.4).
  • Skriv tydliga länkar (WCAG 2.1, kriterium 2.4.4).
  • Skriv beskrivande rubriker och etiketter (WCAG 2.1, kriterium 2.4.6).
  • Markera tydligt vilket fält som är i fokus (WCAG 2.1, kriterium 2.4.7).
  • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar med hjälpmedel (WCAG 2.1, kriterium 4.1.2).
  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.