Dag 2. Fördjupningsspår 1: Fysisk och psykisk funktionsnedsättning (2024-05-22)

Lokal: Palissad Öst

Program med reservation för ändringar

TIDÄMNEPÅ SCEN
09.30–09.45VälkommenSahar, Magnus
& Länsstyrelsen
09.45–10.15Hur jämställda är arbetsvillkoren i Sverige?Martina Skrak, Länsstyrelsen
10.15–10.25Gympa med Jill & Maria
10.25-11.00Kartläggning av funktionshinderuppdragetChristina Lindberg, Länsstyrelsen
11.00–11.30Framtidens tillgänglighetsarbete för personer med funktionsnedsättningMervan Sert & Jesper Borgström, Samhällsplanerare, Avdelning för regional utveckling, Region Skåne
11.30–12.15Baguette, frukt, vatten, kaffe/te
12.15–12.35Naloxon – Du kan rädda livKatja Troberg, sjuksköterska, Beroendecentrum, Region Skåne
12.35–12.45Gympa med Jill & Maria
12.45–13.45Kognitiva funktionsnedsättningarRikard Weiber, specialistläkare i psykiatri
13.45–14.15Enkel fikaTim, Malmö Arena
14.15–15.00BeroendehjärnanAnders Håkansson, professor och specialistläkare i psykiatri
15.00-15.30När hjärtat svämmar över – om att arbeta med musik för barn på kvinnojourerMusik i Syd, Anne Udén & Allan Skrobe
15.30Avslut: tack för idag!Sahar & Magnus