Dag 2. Fördjupningsspår 3: Jämställdhet (2024-05-22)

Program med reservation för ändringar

TIDÄMNEPÅ SCEN
09.30-09.45Jämställdhet: normer, makt och inflytande – introSusanne Ehn, Skånes universitetssjukhus, Likarättsakademin
09.45–10.30Varför är det inte jämställt?Rebecca Selberg, Genusvetenskapliga institutionen Lunds universitet
10.30–10.45Gympa med Jill & Maria/pausJill Taube och Maria Gustafsson
10.45–11.30Ojämlik hälsa – exempel och praktisk tillämpning för att ta itu med ojämlikhetAnna-Theresia Ekman och Mia Appelbäck, Kommittén för global hälsa Svenska Läkaresällskapet
11.30–12.15Baguette, frukt, vatten, kaffe/te
12.15–12.50HeteronormenFreddie Östersjö
12.50–13.00Gympa med Jill & Maria/pausJill Taube och Maria Gustafsson
13.00–13.45Kan vi utveckla vårt bemötande på arbetsplatsen med stöd av Normkritiskt perspektiv?Maria Almgren och Elizabeth Florez, Pedagogisk Inspiration Malmö stad
13.45–14.15Enkel fika
14.15–15.00Härskartekniker och motstrategier/maktspel och konflikter på arbetsplatsenSara Berg