Integritetspolicy – Stora Likarättsdagarna

Denna policy beskriver hur vi på Stora Likarättsdagarna samlar in och använder dina personuppgifter.Vilken information samlar ni in?

Föreläsningsbeskrivning: Vid insändande av text samlar vi in namn, titel och arbetsplats på aktuella föreläsare, samt kontaktuppgifter.

Hur kommer ni att använda informationen?

Uppgifterna används för att ge besökarna information om kongressens sessioner och om deltagande föreläsare. Kontaktuppgifter publiceras ej, men kan användas vid intern kontakt mellan SLD:s organisationskommitté och föreläsare.

Hur länge kommer ni att spara informationen kring anmälan?

Information som vi efterfrågar lagras på vår server högst 10 år för att kunna ge ut kursintyg i efterskott vid förfrågan, eller tills du själv väljer att dina uppgifter ska raderas. Detta kan ske när som helst.

Med vilka delar ni informationen?

Uppgifter i inskickad text publiceras publikt på SLD:s hemsida. Övriga personuppgifter delas inte med tredje part.

Vilka rättigheter har jag?

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter.

Var lagras mina uppgifter?

Uppgifter lagras i lokalt i Region Skåne.

Hur kontaktar jag er?

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller om du önskar att dina uppgifter raderas, kontakta oss via Likaratt@skane.se

Vad gäller för mina personuppgifter i deltagaranmälan?

För dig som är anställd inom Region Skåne: Din anmälan lagras i lokalt i Region Skåne.

För dig som anmäler dig externt: Din anmälan till kongressen hanteras av MKON (Malmö Kongressbyrå). MKON:s integritetspolicy kan du läsa mer om på samma plats där du senare anmäler dig till kongressen

För dig som är anställd inom Malmö stad hänvisar vi till intern policy.