2021-10-26

Temadag om äldre

Fortbildningsdag Likarätt 2021-10-26

Preliminärt program med reservation för ändringar.

08.30 – 09.00 Introduktion – äldre som diskriminerad grupp Sölve Elmståhl, professor, överläkare geriatrik
09.00 – 09.30 Frailty – äntligen fokus på sköra äldre? Pernilla Höiby, specialistläkare och sektionschef geriatrik, SUS
Linnea Malmgren, ST-läkare geriatrik, SUS
09.30 – 10.00 Vård och vårdbegränsningar av äldre under Corona pandemin – ur ett slutenvårdsperspektiv Parisa Hartman Mokarami, specialistläkare, PdD, internmediäransvarig VO infektionssjukdomar, SUS
10.00 – 10.30 Kaffepaus
10.30 – 11.00 Anhöriga som resurs Martina Takter, närståendekoordinator, Malmö stad
11.00 – 11.30 Psykisk ohälsa och suicidprevention Roy Brander och Malin Scharffenberg, hälso- och sjukvårdsstrateger, förvaltningsledning, psykiatri och habilitering
11.30 – 12.00 Demenssjukdomar, språk och kommunikation i den mångkulturella vården Charlotta Plejert, biträdande professor i logopedisk vetenskap, Centrum för demensforskning, Linköpings universitet
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Frailty-utvecklingen går att bromsa. Om att förebygga undernäring, fall och trycksår Linda Jonsson, leg dietist och vårdutvecklare, Kunskapscentrum geriatrik
Daniel Smedberg, leg sjukgymnast och vårdutvecklare, Kunskapscentrum geriatrik
Katarina Frick, leg sjuksköterska, trycksårsmottagning
14.00 – 14.30 Att åldras med funktionsnedsättning Jan Lexell, professor, överläkare rehabiliteringsmedicin, Sus
14.30 – 15.00 Kaffepaus
15.00 – 15.30 Läkemedelsbehandling av äldre – ur olika perspektiv Sara Modig, specialistläkare och docent i allmänmedicin, äldregeneral för Läkemedelsrådet, Region Skåne
15.30 – 16.00 Trafikmedicin – äldreperspektivet Vera Denvall, neuropsykolog, körkortsmottagning
16.00 – 16.10 Avslutande ord Sölve Elmståhl