Stora likarättspriset

Här följer du nyheter kring nominering och utdelning av Stora Likarättspriset!2023-11-22

Utdelning: Stora likarättspriset 2023 till Patientnämnden Skåne!

Från vänster: Johanna Holmberg, HR-direktör, David Westlund (S), 2:e vice ordförande personalnämnden, Jonas Duveborn, förvaltningschef Patientnämnden, Linda Allansson Wester (M), ordförande personalnämnden, Vinko Fihn Mikulic, stabschef

Årets Stora Likarättspris 2023 går till Malin Sturesson och Mikael Olausson på Patientnämnden Skåne som undersökt inkomna synpunkter på kommunikation och bemötande relaterat till diskrimineringsgrunderna. Arbetet har sammanställts i analysen ”Welcome to Sweden”.

Under 2023 författade Malin Sturesson och Mikael Olausson vid Patientnämnden Skåne den omfattande analysen ”Welcome to Sweden”. Analysen har spridit kunskap inom och utanför organisationen om hur viktigt arbetet med likarätt är. Malin Sturesson och Mikael Olausson uppfyller Stora Likarättsprisets kriterier på nytänkande och engagemang i sitt arbete med att motverka diskriminering. De har systematiskt arbetat för att möjliggöra mångfald genom att synliggöra synpunkter från både patienter och närstående. Personalnämnden har enhälligt beslutat att utse dem till 2023 års vinnare av Stora Likarättspriset.

Läs nyheten som helhet på Region Skånes intranät.2023-05-22

Chans att vinna 50 000 kronor och det ärofyllda Stora Likarättspriset!

Nominera din verksamhet eller dina kollegor som arbetar för att människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt och respektfullt sätt.

Priset delas ut till ett team eller en verksamhet i Region Skåne, utifrån kriterier som ”nytänkande och engagemang i arbetet med att motverka diskriminering”. Syftet med Stora likarättspriset är att lyfta fram verksamheter som systematiskt har arbetat för att möjliggöra mångfald i sina verksamheter. Ni som vinner får 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet.

Stora Likarättspriset 2023 delas högtidligt ut i Malmö, onsdagen den 25/10 i samband med en fortbildningsdag för Region Skånes medarbetare med likarätt & lika möjligheter i fokus.

Nominera din egen eller en annan verksamhet senast fredagen den 1/9 genom att maila till karin.m.andersson@skane.se

Nomineringen kan skrivas enkelt, kort och fritt formulerad, på förslagsvis 10-20 rader. Bifoga uppgifter på vilken verksamhet/medarbetare du/ni föreslår som pristagare, samt era egna kontaktuppgifter.

Försök beskriva hur kriterierna ”nytänkande och engagemang” i arbetet med att motverka diskriminering uppfylls i förslaget, på vägen till likarätt och lika möjligheter för alla. Vi välkomnar alla nomineringar, både nya eller om du vill sända in en tidigare sådan för ny bedömning.


Personalnämndens presidium utser därefter en vinnare som sedan, under festliga former, får ta emot priset på fortbildningsdagen den 25/10 på Dockplatsen i Malmö.. 

Läs gärna mer om när förra årets pristagare hyllades, se www.likarätt.nu

Lycka till önskar vi i Region Skånes Likarättsakademi2022-12-12

Utdelning: Stora likarättspriset 2022 vårdcentralen Kryddgården!

På bilden ser vi Personalnämndens ordförande Pontus Lindberg samt David Westlund, andra vice ordförande dela ut Stora Likarättspriset till medarbetarna på vårdcentralen Kryddgården. Prissumman är 50 000 kronor.

Likarättsakademin hissar flaggan i topp och sänder ett stort grattis till hela gänget!

Fritt saxat från Region Skånes pressnyhet (Läs artikel i sin helhet på länken):

Vårdcentralen Kryddgården tilldelas priset för sin insats under pandemin med att göra provtagning, vaccination och information om covid-19 mer tillgänglig för invånarna på Rosengård.

Vårdcentralen Kryddgården genomförde en stor och samhällsviktig insats under pandemin genom att anpassa provtagning, vaccinering och information om covid-19 för att invånarna på Rosengård skulle ha större möjlighet att ta del av insatserna.

Medarbetarna på vårdcentralen såg tidigt behov av att göra mer. Att den som ville beställa provtagning behövde kunna svenska och ha tillgång till Bank-ID gjorde det svårare för många av invånarna i Kryddgårdens upptagningsområde.


I samarbete med Smittskydd och Länsstyrelsen startade vårdcentralen en provtagningsbod på en parkeringsplats för att nå ut till fler. Boden blev snabbt populär och i snitt 100 personer om dagen kom dit för att provta sig och få mer information om covid-19. Tillsammans med drop-in för vaccination, uppsökande verksamhet vid lokala moskéer och andra samlingsplatser och med stor hjälp av flerspråkiga hälsokommunikatörer på plats bidrog Kryddgårdens insatser under pandemin till att tiotusentals människor kunde ta del av provtagning och vaccination.

Medarbetarna på vårdcentralen Kryddgården har agerat enligt människovärdesprincipen om allas lika värde. De har stannat upp, lyssnat och skapat en modell som välkomnat väldigt många fler till provtagning och vaccinering. Det är personcentrerad vård när den är som allra bäst

Ola Björgell, Regionöverläkare med ansvar för likarättsarbetet i Region Skåne.


2022-06-10

Nominera: chans att vinna 50 000 kronor och det ärofyllda Stora Likarättspriset!

Nominera Din verksamhet eller Dina kollegor som arbetar för att människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt och respektfullt sätt.

Priset delas ut till ett team eller en verksamhet i Region Skåne, utifrån kriterier som ”nytänkande och engagemang i arbetet med att motverka diskriminering”. Syftet med Stora likarättspriset är att lyfta fram verksamheter som systematiskt har arbetat för att möjliggöra mångfald i sina verksamheter. Ni som vinner får 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet.

Stora Likarättspriset 2022 delas högtidligt ut i Malmö, fredagen den 9/12 i samband med en fortbildningsdag för Region Skånes medarbetare med likarätt & lika möjligheter i fokus.

Nominera Din egen eller en annan verksamhet senast torsdagen den 1/9 genom att maila till karin.m.andersson@skane.se

Nomineringen kan skrivas enkelt, kort och fritt formulerad, på förslagsvis 10-20 rader. Bifoga uppgifter på vilken verksamhet/medarbetare Du/Ni föreslår som pristagare, samt era egna kontaktuppgifter.
Försök beskriva hur kriterierna ”nytänkande och engagemang” i arbetet med att motverka diskriminering uppfylls i förslaget, på vägen till likarätt och lika möjligheter för alla. Vi välkomnar alla nomineringar, både nya eller om Du vill sända in en tidigare sådan för ny bedömning.

Personalnämndens presidium utser därefter en vinnare som sedan, under festliga former, får ta emot priset på fortbildningsdagen den 9/12 på Malmö Arena Hotell.

Läs gärna mer om när förra årets pristagare nyligen hyllades under Stora Likarättsdagarna här på likarätt.nu.


Lycka till önskar vi i Region Skånes LikarättsakademiUtdelning: Region Skånes Stora likarättspris 2021 tilldelas Akutmottagningen Kristianstad

Akutmottagningen Kristianstads tvärprofessionella ansvarsgrupp ”mjuka värden” tilldelas Stora Likarättspriset 2021 för sitt mångåriga arbete med att systematiskt identifiera särskilt utsatta människor i vårdmötet på akutintaget och ge dem ett ”skyddsnät”.

Med nytänkande och engagemang samarbetar de med många parter för att alla patienter ska få samma hälso- och sjukvård oavsett vem en är.

På bilden ses (från vänster): David Westlund, andre vice ordförande i Personalnämnden Region Skåne
Pontus Lindberg, ordförande i Personalnämnden Region Skåne
Eva Österberg, enhetschef, akutmottagningen Centralsjukhuset Kristianstad

Åsa Kull, driftsansvarig sjuksköterska, akutmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad
Marie Ramlund, läkare, akutmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad


Nominering: Stora likarättspriset 2021 – vinn 50 000 kronor
Chans att vinna 50 000 kronor och det ärofyllda Stora Likarättspriset!
Nominera Din verksamhet eller Dina kollegor som arbetar för att människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt och respektfullt sätt.
Priset delas ut till ett team eller en verksamhet i Region Skåne, utifrån kriterier som ”nytänkande och engagemang i arbetet med att motverka diskriminering”. Syftet med Stora likarättspriset är att lyfta fram verksamheter som systematiskt har arbetat för att möjliggöra mångfald i sina verksamheter. Ni som vinner får 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet.

Stora Likarättspriset 2021 delas högtidligt ut i Regionhuset i Malmö, onsdagen den 22/9, i samband med en utbildning- & fortbildningsdag kring likarätt & aktiva åtgärder.

Nominera Din egen eller en annan verksamhet senast fredagen den 27/8.

Personalnämndens presidium utser därefter en vinnare som får ta emot priset i höst.
Nomineringen kan skrivas enkelt, kort och fritt formulerad, på förslagsvis 10-20 rader. Bifoga uppgifter på vilken verksamhet/medarbetare Du/Ni föreslår som pristagare, samt era egna kontaktuppgifter.
Försök beskriva hur kriterierna ”nytänkande och engagemang” i arbetet med att motverka diskriminering uppfylls i förslaget, på vägen till likarätt och lika möjligheter för alla. Läs gärna mer om förra årets pristagare på www.likarätt.nu
Mejla nomineringen till karin.m.andersson@skane.se under nomineringsperioden 1/5-27/8.


Utdelning: Region Skånes Stora likarättspris 2020 tilldelas Team R I Barn (Barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö)

Den 27 maj överlämnade Personalnämndens Ordförande Pontus Lindberg och 2:e vice ordförande David Westerlund årets Stora likarättspris till Team R I Barn.

Läs mer om allt på https://www.mynewsdesk.com/se/region_skane/news/team-inom-barn-och-ungdomshabiliteringen-prisas-foer-sitt-inkluderande-arbete-403299

Region Skånes Likarättsakademi framför ett varmt tack till Personalnämnden och ett stort grattis till Team R I Barn


Nominering: Stora likarättspriset – vinn 50 000 kronor

Chans att vinna 50 000 kronor och det ärofyllda Stora Likarättspriset!

Nominera Din verksamhet eller Dina kollegor som arbetar för att människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt och respektfullt sätt.

Priset delas ut till ett team eller en verksamhet i Region Skåne, utifrån kriterier som ”nytänkande och engagemang i arbetet med att motverka diskriminering”.  Syftet med Stora likarättspriset är att lyfta fram verksamheter som systematiskt har arbetat för att möjliggöra mångfald i sina verksamheter. Ni som vinner får 50 000 kronor att använda för studier inom likarättsområdet. Nästa pris delas ut 2021.

53