Stora Likarättsdagarna

Stora Likarättsdagarna arrangeras sedan 2014 som en tvärvetenskaplig utbildning.

Det är extra angeläget för många att utbildas nu med större krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen och där alla diskrimineringsgrunder omfattas.

Under utbildningsdagarna förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen. Vi belyser olika delar i diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag, som berör oss alla.

På kvällen välkomnas alla till en likarättsgala.

Anmälan till Stora Likarättsdagarna och Stora Likarättsgalan 2024 gör du här!